Home

Energeia is een adviesbureau voor duurzaam economische ontwikkeling. De kracht van Energeia zit vooral in het op gang brengen en gaande houden van processen waarbij economische ontwikkeling, al dan niet in samenhang met gebiedsontwikkeling, centraal staat en waarbij samenwerking en het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen van essentieel belang zijn.

Kernactiviteiten van Energeia zijn:

  • Ontwikkeling economische visie (economisch profiel t.b.v. branding/marketing)
  • Ontwikkeling visie op bedrijventerreinen als drager voor economische ontwikkeling (herstructurering)
  • Conceptuele vormgeving nieuwe bedrijventerreinen en andere (werk-)locaties
  • Herstructurering bestaande bedrijventerreinen en andere (werk-)locaties
    (o.a. door binnenstedelijke ruilverkaveling)
  • Parkmanagement, Centrummanagement en Keurmerk Veilig Ondernemen
  • Ondernemersfondsen, o.a. Bedrijven Investerings ZonesĀ (BIZ)
  • Procesmanagement, interim management